Alâeddin Camii 1220 yılında Konya'da Anadolu Selçuklu Devleti sultanı I. Alaeddin Keykubad tarafından aynı adı taşıyan tepe üzerinde (Alâeddin Tepesi) inşa ettirilmiş cami. 

Sekiz Anadolu Selçuklu Sultanı burada gömülüdür. 

I. Alâeddin Keykubad 
I. Rükneddin Mesud 
I. Kılıç Arslan 
IV. Kılıç Arslan 
II. Süleyman 
I. Gıyaseddin Keyhüsrev 
II. Gıyaseddin Keyhüsrev 
III. Gıyaseddin Keyhüsrev