Aynı adı taşıyan mezarlığın içindedir. Günümüze kadar büyük değişiklikler geçiren türbe iki bölümden oluşur. Dışta, on iki desteğe oturan revak tipinde bölüm, içte ise, altı silindirik sütuna oturan, üzeri kubbe ile örtülü baldaken bölüm bulunur. Mezar iç bölümün ortasındadır. Dıştaki bölümün üzerinde metal levhalarla kaplı piramidal külah yükselir. Bugünkü haline en yakın onarım II. Abdülhamit zamanında yapılmıştır.